Overheidscommunicatie tussen 1995 en 2010

De moeizame slag om het publiek vertrouwen
 

Welkom

Communicatie is cruciaal bij het verwerven van draagvlak voor overheidshandelen.
De media zijn het platform geworden voor ‘de slag om het publieke vertrouwen’. Bewindslieden en volksvertegenwoordigers winnen of verliezen daar het krediet voor hun beleid. Om het vertrouwen van burgers te winnen en te behouden is vandaag de dag meer nodig dan eens in de vier jaar een verkiezingscampagne.
Besturen en regeren krijgen trekken van permanent campagne voeren.
Voorlichting en communicatie zijn hierdoor verschoven van een belangrijk 
verschijnsel in de marge naar het hart van het proces van beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording. Communicatie in het hart van het beleidsproces staat zeker zo zeer in dienst van de burger en niet alleen van het bestuur. Dat vraagt om nieuwe spelregels voor de overheidscommunicatie die de rol van de volksvertegenwoordigers in de parlementaire democratie versterken. 
Want de regering moet zich uiteindelijk aan hen verantwoorden.

In dienst van de democratie, pagina 55

Overheidscommunicatie is veelomvattend. Het gaat immers over communicatie tussen de overheid in al zijn verschijningsvormen en burgers in al hun hoedanigheden. Zij vindt plaats in een voortdurend veranderend krachtenveld van beweeglijke politici , wispelturige burgers en dynamische media. Binnen dat krachtenveld bevinden zich de communicatieprofessionals die op stabiele en betrouwbare wijze de communicatie van de overheid zodanig trachten te verzorgen dat die bijdraagt aan het publiek vertrouwen. Gezien de omvangrijke aandacht van media en burgers is overheidscommunicatie zeker geen ondergeschoven kind. Maar een kritische en analytische beschouwing van iemand die meer dan tien jaar de communicatie van de rijksoverheid participerend heeft waargenomen kan op dat alles een waardevolle aanvulling zijn.  

Op deze website vindt u veel inzichten en meningen die ik in de loop der jaren op verschillende plaatsen naar voren heb kunnen brengen. Geleidelijk aan zijn ze opgenomen aan het boek De moeizame slag om het publiek vertrouwen, Overheidscommunicatie tussen 1995 en 2010. Dat boek is op 24 maart 2016 gepresenteerd.

Maar het denken staat nooit stil. Mocht u zich uitgedaagd voelen te reageren, voel u vrij.  Ik ben nog van de oude gedachte dat tegenspraak ons verder brengt...

Jeroen Sprenger
Oktober 2017

..

 

Nieuwspoort-debat Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie?

Nieuwspoort-debat Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie?

Debat - Eerder, op 6 april 2016, is er in Nieuwspoort naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek een debat geweest met als titel Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie? Dat debat werd ingeleid door politicoloog Philip van Praag. Naast mij namen verder deel Julia Wouters, politiek assistent van minister Lodewijk Asscher, en NRC-redacteur Tom-Jan Meeuws deel. Van dat debat is een videoregistratie gemaakt.
Ga naar...

__________________________________

De moeizame slag om het publiek vertrouwen

Ga naar...Het boek op tv

In het weekend van 16 april 2016 heeft NPO Politiek / Politiek 24 in de serie Het politieke boek een vraaggesprek van Michiel Breedveld met mij uitgezonden over De moeizame slag om het publiek vertrouwen. Wie hem heeft gemist, kan hem nu nog zien.

Ga naar...
Een kruik gaat net zo lang ...

Een week voor de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 heb ik voor de website De Hofvijver van het Montesquieu Instituut een voorbeschouwing geschreven. De analyse blijkt na de uitslag redelijk overeind te blijven.
Lees verder..

Boek online beschikbaar

Het boek De moeizame slag om het publiek vertrouwen is in hard copy te bestellen in de webshops van De Bink en van Managementboek. Voor €12,95 wordt het thuis bezorgd. 

Ga naar...
Sleepwet - van politiek correct over framing naar desinformatie

Kamerleden maken zich druk over de term ‘sleepwet’ die een kwart van de gemeenten gebruiken inzake van het referendum van 21 maart 2018. De strijd om politiek correct taalgebruik gaat een nieuwe fase in.
Lees verder...